Amir Englund är cannabisforskare och arbetar vid institutet för psykiatri och neurovetenskap på King’s College i London. Amir och hans forskning omnämns ofta i media i frågor om cannabisbruk, missbruk, skademinimering och legalisering.

Amir Englund King’s College London https://www.kcl.ac.uk/people/amir-englund 

Följ Amir på Twitter: https://twitter.com/amirenglund

Hela avsnittet + bonusmaterial hittar du på www.patreon.com/hurkanvi

Samtalet fortsätter i Eftersnack på www.facebook.com/groups/hurkanvi

Alla tidigare avsnitt hittar du på www.hurkanvi.se

Boka Navid som föreläsare, samtalsledare eller moderator via boka@hurkanvi.se

Penn & Teller: Bullshit!

20 år sedan avkriminaliseringen – så blev det i Portugal

Film: Cannabis: The science behind super-strength skunk

1845: Dr. Jacques Joseph Moreau writes his book Hashish and Mental Alienation

Amir Englund: ”Inte bevisat att cannabis sänker IQ”

Nils Bejerot and the Great Swedish Drug Epidemic

What Does “Rat Park” Teach Us About Addiction?

Pareto principle

Marknadsföring av alkohol

Orphan designation: Overview

Dopesick Nation

Entourage effect