För att vi älskar samtal. För att vi tror att vi kan bidra till fler och bättre samtal. För att vi tror att vi kan inspirera fler människor från olika åsiktsgrupper att prata med varandra.

Nej. Vi vet att det går. Vi har flera exempel på människor som genom att lyssna på våra samtal har förändrat sitt eget sätt att prata, lyssna och samtala. Det är värt allt arbete.

Jo. Absolut. Vi påstår aldrig att samtalet är en universallösning. Vi tror inte ens att det är en lösning utan snarare en väg eller flera vägar fram till fler lösningar.

Vi tycker människor och ämnen som anses vara utmanande, provokativa och tabu är intressanta. Vi tycker människor och ämnen som berör och lär oss något nytt är intressanta. Vi tar besluten om gäster och ämnen tillsammans i redaktionen och provar oss fram. Ibland tar vi fel beslut.

Vi kommer fortsätta tills vi inte gör det längre.

Just nu sänder vi ett längre samtal och några kortare klipp i veckan. Det kan komma att ändras. Vi testar oss fram, provar nya idéer och gör det vi tror blir bra.

Rasism är normalt. Det existerar. Vi lyfter upp ämnet och personen för att vi tror att det är viktigt att prata om och med människor som har andra åsikter än oss. Vi är tydliga med var vi står och vad vi accepterar.

Övertyga en nazist / rasist om vad? Vårt syfte är inte att övertyga någon om något. Vi gör en podd där vi pratar med människor. Inte en ideologisk kampanj för att omvända någon.

Vi kommer bjuda in många olika typer av människor. Förmodligen såna som du och andra inte gillar. Förmodligen såna som du och andra gillar.

Vår eviga tacksamhet. En grym podd. Och på de högre summorna även VIP-inbjudningar till events, bonusmaterial och andra hemliga kickbacks.

Det är vi ibland. Det är också något vi över på att hitta en balans i. Vi känner ett stort behov av att hitta en slags harmoni mellan lyssnande och kritik. Det är inte helt enkelt att veta hur vi skapar den balansen i alla lägen. Ibland kommer vi göra fel.

Om det är intressant och relevant för oss och lyssnarna. Ja.

Lyssna på och dela avsnitten. Gå med i Eftersnackgruppen på Facebook. Stötta oss via Patreon och Swish. Kom på live events och middagar. Ta själv utmanande samtal med människor som inte tycker som du. Tipsa oss om gäster och ämnen.

Om någon är inbjudan till podden så är det för att vi tror att personen i fråga har något att komma med. Vi kan ha fel ibland. Och ibland är det bara så enkelt att du inte håller med oss om att personen har något att komma med.

Det gör vi på regelbunden basis och upplever att vi oftare får nej.

Nej. Jag försöker vara Navid Modiri. Det är förvirrande nog.

Ibland upplever jag att det inte är relevant att jag just där och då säger vad jag tycker utan ägnar mig istället åt att lyssna. Ibland fegar jag. Ibland känner jag mig dum och intellektuellt underlägsen gästen.

Vi tror att det finns en poäng i att göra längre samtal. Det får plats med mer nyanser, komplexitet och empati när det finns tid.

Nej. Vi är samtalsaktivister. Vi tror att det är viktigt att prata med och lyssna på människor. Detta gäller även människor med tankar och åsikter som står långt ifrån oss, och som såklart även gör oss upprörda.

Vi som jobbar med Hur kan vi? har alla olika politiska åsikter och röstar på vitt skilda partier. Podden tar ingen politisk eller partipolitisk ställning.

Vi tar ställning för det öppna samtalet och vill jobba emot den polarisering som vi upplever finns idag. Vi tror inte på ett polariserad diskurs, utan tvärtom så ser vi risker i detta. 

Att det är värdefullt att även lyssna på människor som har extrema, annorlunda eller obekväma åsikter för att det gör att vi får en större gemensam förståelse för hur samhället ser ut. Vi tror att även detta sätt behövs, även om det inte behöver vara det enda sättet. Vi har flera förebilder som arbetar/arbetat dialogbaserat globalt och vi vill bidra med att arbeta med det i Sverige. 

Pengarna går till löner, hyra, resor och boende för gäster och andra mindre utgifter som uppstår arbetet med podden. Allt eventuellt överskott återinvesteras i arbetet med podden, Hur kan vi: Live, den planerade konferensen och boken. Navid tar inte ut lön eller ersättning för sitt arbete med podden och går in med egna pengar för att täcka upp i budgeten då det fattas. 

Vi har intentionen och ambitionen att kunna prata med alla människor. Sedan är det mer eller mindre tufft för redaktionen på olika sätt, beroende på vem gästen är. Vi är såklart även privata människor med egna rädslor och erfarenheter som gör att vissa åsikter gör mer ont än andra.

Vi lägger tid på att försöka boka kvinnliga gäster och ibland går det, ibland inte.

Att vi har fler manliga gäster är för att män i större utsträckning tackar ja.

Vi välkomnar såklart mångfald och bredd, oavsett vem du identifierar dig som.

Vi lägger även här tid på att försöka boka tänkare, profiler och politiker från den vänstra delen av det ideologiska spektrat. Även kritiker, oavsett politiskt ståndpunkt. Det är många som tackar nej, tyvärr. 

Vissa av oss i redaktionen håller med, och håller inte med i vissa frågor. Vi är människor med olika perspektiv.

Vi behöver inte ta ställning mot någons värderingar, vi tar ställning för våra egna.

Vi gör så mycket research vi hinner och har arbetskapacitet för utifrån de förutsättningar vi har i arbetet med podden. Vi ber alltid allmänheten, speciellt de som är mer belästa i vissa ämnen, att hjälpa oss med bra och kritiska frågor. Vissa ämnen är extremt tuffa, där vi känner oss väldigt sårbara som privatpersoner. Även vi har ju privata erfarenheter av tuffa ämnen och händelser i livet som påverkar oss som professionella. Det är omöjligt för oss att vara proffs på alla ämnen. Samtalen vi vill hålla är inte helt och hållet fokuserade på research och fakta utan också på öppenhet och nyfikenhet samt dialogen i sig. Det är en balansgång som vi ständigt försöker bli bättre på. 

Vi försöker med hjälp av allmänheten ha kloka, nyanserade, bra och kritiska frågor. Men för överdriven kritik kan skapa stängdhet och debatt och det är inte alltid det vi vill uppnå med samtalen. Vi vill också bjuda in öppenhet, nyfikenhet och mänsklighet i samtalet. Vi hoppas på att om fler människor vågar mötas, bortom skärmar och ilska, att man istället kan få ett samhälle som inte gynnas av polarisering och hat. Att man kan se människan bakom, byta perspektiv, eller få förståelse, eller se något annat i den människan än totalt mörker. Även om du inte håller med personen. Vi tror oavsett på att motsatsen, alltså att aldrig föra en dialog, är ett ganska läskigt samhälle att sträva mot.

Det behöver du inte. Det gör du om du vill.

Syftet med podden är att skapa mer förståelse, väcka nyfikenhet för meningsmotståndare och öppna upp samtalet. Det har vi lyckats med. Det innebär inte att det är bekvämt, behagligt eller trevligt. Men det är inte heller vårt syfte. Vårt syfte är att använda samtalet som en väg till förståelse och i det ingår konflikt, kritik och utmanande och nya perspektiv. Vi har flera stora idoler och personer vi ser upp till, som gör detta. Det behöver inte betyda att vi är lika bra, men vårt mål är att öppna upp för mer dialog.

Undrar du något?