YouTube player

Idag gästas Navid av människorättsaktivisten Fatemeh Khavari. Samtalet kretsar kring Fatemehs flykt till Sverige och såklart sittstrejken 2017 som demonstration mot utvisningar av Afghaner. 

Du kan hitta mer om Fatemeh här: 

Facebook: https://www.facebook.com/Fatemeh-Khavari-1810114005957687/

Instagram: https://www.instagram.com/fateme.khavari79

Twitter: https://twitter.com/fatemeh_khavari

[acast src=”https://www.acast.com/hurkanvi/-48fatemehkhavari” max-width=”100″ height=”100″]