Hur kan vi prata om demokrati?

Källa: Sveriges riksdag.

Här kan ni ta del av den senaste konferensen utsänt från Sveriges riksdag. Temat för konferenser lyder som rubriken och är uppdelad i två sessioner, del1: Vikten av att värna det demokratiska samtalet och parlamentens betydelse och del 2: Vikten av att värna domstolars oberoende och tilliten till samhällets institutioner.”

Session 1, del 1: Vikten av att värna det demokratiska samtalet och parlamentens betydelse

Ordförande: Ida Karkiainen, konstitutionsutskottets ordförande

Forskarpanel:

  • Sara Hagemann, professor i statsvetenskap vid Köpenhamns universitet
  • Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Göteborgs – universitet

Reflektioner från en panel med ledamöter/f.d. ledamöter
Moderator: Cecilia Garme

  • Björn von Sydow, tidigare talman och ledamot av Sveriges riksdag
  • Astrid Thors, vice ordförande i Liberala internationalen och tidigare ledamot i det finska parlamentet och Europaparlamentet
  • Reinhold Lopatka, ledamot i det österrikiska nationalrådet och vice ordförande i Europarådets parlamentariska församling

Session 2: Vikten av att värna domstolars oberoende och tilliten till samhällets institutioner

Ordförande: Erik Ottoson, vice ordförande i konstitutionsutskottet

Huvudtalare:

  • Jessika Roswall, EU-minister, Sverige
  • Didier Reynders, EU-kommissionär för rättsliga frågor

Talare:

  • Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
  • Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir, Venedigkommissionens vice president

Hur har din tillit till samhällets institutioner påverkats? (Utgå från din upplevelse av det politiska klimatet de senaste 3 åren)

%d bloggare gillar detta: