Hur kan vi prata om samtalsaktivism?

Samtalsaktivism är en form av aktivism som fokuserar på att driva förändring genom att initiera och delta i meningsfulla samtal och diskussioner. Istället för att enbart förlita sig på traditionella aktivistiska metoder som demonstrationer eller politiska kampanjer, betonar samtalsaktivism betydelsen av dialog och öppen kommunikation. Samtalsaktivism kan äga rum i olika sammanhang, såsom sociala medier, […]