Hur har din tillit till samhällets institutioner påverkats? (Utgå från din upplevelse av det politiska klimatet de senaste 3 åren)