Hur kan vi prata om desinformation och misinformation?

Ett samtal om desinformation och misinformation behövs av flera anledningar: Genom att ha ett samtal om desinformation och misinformation kan vi gemensamt arbeta mot att minska spridningen av falsk information, främja sanningsenlig rapportering och bygga ett mer pålitligt informationslandskap. Det är viktigt att involvera olika aktörer såsom medieorgan, innehållskreatörer, utbildningsinstitutioner – gamla som nya, samhällsgrupper […]