Skriv ut

Hur kan vi prata om desinformation och misinformation?

Ett samtal om desinformation och misinformation behövs av flera anledningar:

  • Bevara demokratin: Desinformation och misinformation kan hota demokratiska processer genom att påverka val, påverka opinioner och skapa förvirring bland medborgare.
  • Förbättra mediekompetens: Ett samtal om desinformation och misinformation kan hjälpa till att öka medvetenheten om de metoder som används för att sprida falsk information. 
  • Stärka informationsförsörjningen: Desinformation och misinformation kan påverka människors uppfattningar om vad som är sant eller falskt. 
  • Främja digital medborgarskap: Ett samtal om desinformation och misinformation kan också bidra till att främja ansvarsfullt digitalt medborgarskap. Det handlar om att lära sig hur man interagerar på nätet, hur man identifierar och hanterar information, och hur man deltar i samtal på ett respektfullt och konstruktivt sätt.

Genom att ha ett samtal om desinformation och misinformation kan vi gemensamt arbeta mot att minska spridningen av falsk information, främja sanningsenlig rapportering och bygga ett mer pålitligt informationslandskap. Det är viktigt att involvera olika aktörer såsom medieorgan, innehållskreatörer, utbildningsinstitutioner – gamla som nya, samhällsgrupper och makthavare för att ta itu med denna utmaning på ett heltäckande sätt.