Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /www/webvol16/64/ma41iqsntzmeiaw/hurkanvi.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031
Hur kan vi prata om rasism? - Hur kan vi? Hur kan vi prata om rasism? - Hur kan vi?
Hur kan vi prata om
Skriv ut

Hur kan vi prata om rasism?

Rasism är en tro, uppfattning eller praxis som grundar sig på föreställningen att vissa raser eller etniska grupper är överlägsna eller underlägsna andra. Det innebär att människor bedöms och behandlas olika baserat på deras ras, etnicitet eller hudfärg.

Rasism kan yttra sig på olika sätt, från individuella handlingar och fördomar till strukturella och institutionella former av diskriminering. Det kan inkludera stereotyper, fördomar, hatbrott, ojämlikhet i möjligheter och tillgång till resurser, samt social, ekonomisk och politisk marginalisering av vissa raser eller etniska grupper.

Rasism bygger på idéer om att vissa raser är överlägsna och har rätt att dominera över andra. Det är viktigt att notera att ras inte har någon biologisk grund, utan är en social konstruktion som används för att skapa hierarkier och dela upp människor i olika grupper.

Rasism har allvarliga konsekvenser för dem som drabbas av den, såsom minskad tillgång till utbildning, jobb och bostäder, samt ökad risk för våld, diskriminering och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Brännande frågor:

Vilken är den största missuppfattningen om vad som är rasism i Sverige idag?

Vem bestämmer vem som får prata om ras, kultur och etnicitet?