Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /www/webvol16/64/ma41iqsntzmeiaw/hurkanvi.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031
Hur kan vi prata om toxisk feminitet? - Hur kan vi? Hur kan vi prata om toxisk feminitet? - Hur kan vi?
Hur kan vi prata om
Skriv ut

Hur kan vi prata om toxisk feminitet?

Här är några exempel på beteenden som ibland kan förknippas med begreppet ”toxisk femininitet”:

  • Internaliserad sexism: Vissa kvinnor kan internalisera sexistiska normer och uttrycka fördomar mot sitt eget kön eller andra kvinnor. Det kan inkludera att nedvärdera andra kvinnor baserat på utseende eller beteende.
  • Rivalitet och mobbning: Ibland kan kvinnor engagera sig i destruktiva rivaliteter, skvaller och mobbning gentemot andra kvinnor. Det kan involvera att underminera, förlöjliga eller försöka konkurrera på negativa sätt.
  • Gatekeeping och exkludering: En del kvinnor kan vara involverade i att sätta upp oskäliga hinder eller begränsningar för andra kvinnor för att hålla fast vid eller skydda sin egen position. Det kan handla om att neka andra kvinnor möjligheter eller att vara kränkande när det gäller att välkomna eller acceptera andra in i olika sammanhang.
  • Kulturellt betingade förväntningar: Kvinnor kan ibland känna sig begränsade av sociala förväntningar och normer som dikterar hur de bör vara, exempelvis att vara perfekta, underordnade eller oförmögna att ta ledande roller. Detta kan leda till självkritik och en känsla av att inte vara tillräckligt.
  • Emotionell manipulation: Liksom män kan kvinnor också använda emotionell manipulation för att få sin vilja igenom eller kontrollera andra. Det kan innefatta att spela på skuldkänslor, manipulera andras känslor eller utöva indirekt makt genom att utnyttja relationer.