Warning: Undefined variable $open_graphite_head in /www/webvol16/64/ma41iqsntzmeiaw/hurkanvi.se/public_html/wp-content/plugins/open-graphite/_open_graphite.php on line 591
Hur kan vi prata om manligt och kvinnligt? - Hur kan vi?
Skriv ut

Hur kan vi prata om manligt och kvinnligt?

Diskussionen om manligt och kvinnligt involverar både biologiska och sociala aspekter. En del av diskussionen handlar om att förstå att manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden kan vara olika för olika individer. En del människor upplever att de inte passar in i stereotypa könsmönster samtidigt som det finns tydliga biologiska skillnader mellan könen. För att kunna prata om manligt och kvinnligt kan det vara en fördel att vara öppen för att lyssna på och lära sig av olika perspektiv och erfarenheter och att vara medveten om att människor kan ha olika könsidentiteter än det kön de tilldelades vid födseln. 

I dagens Sverige ser vi en tydlig uppdelning mellan män och kvinnor, inte minst politiskt. Rent statistiskt röstar fler kvinnor vänster och fler män röstar höger. Fler kvinnor väljer arbeten inom offentlig sektor medan män i större utsträckning arbetar inom privat sektor. Är det ett problem? Eller vill vi kanske ha det så?