Hur kan vi prata om
Skriv ut

Hur kan vi prata om integration?

Integration handlar om att skapa ett samhälle där människor från olika kulturella, etniska och religiösa bakgrunder kan leva tillsammans på jämlika villkor och känna sig delaktiga. Det handlar om att underlätta mötet och samarbetet mellan olika kulturella, etniska och religiösa grupper för att främja ömsesidig förståelse, sammanhållning och delaktighet. Integration innebär att skapa möjligheter och resurser för människor att delta fullt ut i samhället. Det kan omfatta aspekter som språkinlärning, utbildning, arbetsmarknadstillgång, bostad, hälsovård, kulturellt utbyte och social sammanhållning. Att prata om integration innebär att diskutera och hantera de utmaningar och möjligheter som uppstår när olika grupper möts och samexisterar.

Integration är en ömsesidig process som kräver engagemang och deltagande från både majoritetsbefolkningen och de som kommer som invandrare eller flyktingar. Det handlar om att bryta ned barriärer, övervinna fördomar, främja kulturell mångfald och bygga broar mellan olika grupper i samhället.

Sedan 2006 har det invandrat mellan 80.000 – 160.000 människor till Sverige per år. 2019 var 19 % av Sveriges befolkning utrikesfödda. Segregationen fortsätter att öka i Sverige och har gjort de senaste 30 åren, personer med sämre ekonomi samlas i specifika områden och personer med bättre ekonomi i andra områden. Idag finns det problem i Sverige kopplat till en bristande integration vilket vi kan se genom ökad kriminalitet, skjutningar och utanförskap.