Hur kan vi prata om
Skriv ut

Hur kan vi prata om den nya mannen?

Begreppet ”den nya mannen” syftar på en förändrad uppfattning om manlighet och manliga roller i dagens samhälle. Det representerar en mer progressiv syn på manlighet, som utmanar traditionella stereotyper och normer. Den nya mannen betraktas ofta som en man som är medveten om och engagerad i jämställdhet, känslomässig uttrycksfullhet, och som aktivt strävar efter att vara en bra partner, förälder och medborgare.

Här är några nyckelattribut som ofta förknippas med begreppet ”den nya mannen”:

  • Emotionell intelligens: Den nya mannen betraktas som mer medveten om sina egna känslor och kapabel att uttrycka dem på ett hälsosamt sätt. Det innebär att vara lyhörd för andras känslor och visa empati och omtanke.
  • Jämställdhet och feminism: Den nya mannen är medveten om de utmaningar som kvinnor möter och strävar efter att vara en allierad och aktiv deltagare i att främja jämställdhet och rättvisa.
  • Positiv maskulinitet: Istället för att fokusera på att vara dominerande eller överlägsen gentemot andra, betonar den nya mannen positiva maskulina egenskaper såsom ansvar, omtanke, integritet och empati.
  • Engagemang i relationer och familj: Den nya mannen strävar efter att vara en aktiv och engagerad partner, förälder och familjemedlem. Han delar på arbete, ansvar och beslut inom hemmet och ser värdet i att vara närvarande och stödjande i sina relationer.

Det är viktigt att notera att det inte finns en enda ”nya man” – manlighet är komplex och varierar över olika kulturer och individer. Begreppet den nya mannen representerar snarare en rörelse mot mer progressiva uppfattningar om manlighet.