Respons

Navid och Atilla Yoldas twittrar om Hur kan vi Live 2019 i Stockholm när Attilla Yoldas, Elin Sundin och David Eberhard pratade om könsnormer och feminism på scen. Atilla Yoldas skriver i Expressen om deltagandet på Hur kan vi Live 2019 i Stockholm – “Vi ville prata om jämställdhet – men möttes av hånskratt”. David […]

Hur kan vi prata om den nya mannen?

Begreppet ”den nya mannen” syftar på en förändrad uppfattning om manlighet och manliga roller i dagens samhälle. Det representerar en mer progressiv syn på manlighet, som utmanar traditionella stereotyper och normer. Den nya mannen betraktas ofta som en man som är medveten om och engagerad i jämställdhet, känslomässig uttrycksfullhet, och som aktivt strävar efter att […]

Hur kan vi prata om feminism?

I Sverige är feminism en stark och inflytelserik rörelse som har haft en betydande inverkan på samhället. Här är några av de sätt som feminism manifesterar sig i dagens svenska samhälle: Det är viktigt att notera att feminism inte är en homogen rörelse och det finns olika inriktningar och perspektiv inom feminismen. Det finns även […]

Hur kan vi prata om manligt och kvinnligt?

Diskussionen om manligt och kvinnligt involverar både biologiska och sociala aspekter. En del av diskussionen handlar om att förstå att manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden kan vara olika för olika individer. En del människor upplever att de inte passar in i stereotypa könsmönster samtidigt som det finns tydliga biologiska skillnader mellan könen. För att […]