Skriv ut

Research

Böcker av Marshall McLuhan

Vad betyder Media-ekologi?

Information om “Toronto School of communication theory”

Chat GPT skrev en låt likt Nick Cave

Aron Flam: Dekonstruktiv Kritik – JENS GANMAN i Public service Deluxe del 2

Joe Rogan om kontroversen kring Spotify och Neil Young

Anna Björklund i tidningen Fokus: JOE ROGAN – SOKRATES AV I DAG?

Joe Rogans ursäkt på Instagram

Prat om ökad polarisering mest snack – en myt

Artikel från Chron: Skillnaden mellan traditionell och alternativ media.

Vilka sitter egentligen på informationen? All-In Podcast – E111: Microsoft to invest $10B in OpenAI, generative AI hype, America’s over-classification problem

Slate skriver om hur Elon Musks inre krets förklarar vad de tänker

Hur kan vi? – #196: Aron Flam och Jens Ganman – Vem granskar Public Service?

“SR SVT UR har 4700 medarbetare. CNN som når en halv miljard människor per dag i ca 36-37 länder har 4000 medarbetare. NSB CBC har runt 950 medarbetare – varför ska svenska Public Service vara så gigantiskt stora?” 

www.poddtoppen.se 26 jan 2023 (fetmarkerat vilka som leds eller är sprungna ur Public Service)

  1. Skäringer & Nessvold
  2. Svenska brott
  3. P3 Dokumentär
  4. ursäkta
  5. Alex & Sigges podcast
  6. P3 Krim
  7. Förhörsrummet
  8. P3 Serie
  9. Oförklarliga Fenomen
  10. Flashback Forever

Näringslivets Medieinstitut: Public service lutar åt vänster enligt ny studie

SVTs Årsredovisning 2019

Vad har jag fått för pengarna av SVT?

Det här vill SVT

SVTs historia – Tidslinje

Reuters Institute undersökning: Digital News Report 2022

“Trust Me” av Getting Better Foundation. En dokumentär om hur mediateknologi påverkar samhället och vad vi kan göra åt det.

Artikel i Aftonbladet: Högerns dominans av nya medier

Reportage i CNN: This is how dangerous right-wing media *actually* is

Artikel i DN: Mia Mulder håller kulturvänsterns fana högt på Youtube

“Därför vägrar jag (Chang Frick) och Nyheter Idag fortfarande ta emot presstöd”

Artikel i Dagens Media: 1,5 miljarder i statligt stöd 2020 – här är mediehusen som kammar hem mest

Hur kan vi prata om antirasism?

Antirasism som ideologi och rörelse har olika uttryck och aktörer, och det finns olika synsätt och strategier inom antirasistisk aktivism. Det är viktigt att notera att ingen rörelse eller ideologi är enhetlig och att olika grupper och individer kan ha olika motiv, mål och metoder. Det är också värt
Läs mer

Hur kan vi prata om cancel culture?

Begreppet Cancel culture (drevkultur) används för att hänvisa till en form av social utfrysning, där en grupp människor aktivt stänger ute en individ ur sociala och/eller professionella kretsar. Detta sker ofta när en person agerat omoraliskt eller brottsligt och olika grupper i ett samhälle väljer
Läs mer

Hur kan vi prata om debatten om toxicitet?

Debatten om toxicitet, särskilt i samband med maskulinitet och femininitet, är komplex och innefattar olika perspektiv och åsikter. Här är en sammanfattning av några av de centrala punkterna som diskuteras: Definition av toxicitet: Debatten kretsar kring att definiera vad som utgör toxicitet. Vissa
Läs mer

Hur kan vi prata om den nya mannen?

Begreppet ”den nya mannen” syftar på en förändrad uppfattning om manlighet och manliga roller i dagens samhälle. Det representerar en mer progressiv syn på manlighet, som utmanar traditionella stereotyper och normer. Den nya mannen betraktas ofta som en man som är medveten om och engagerad i jämstäl
Läs mer

Hur kan vi prata om desinformation och misinformation?

Ett samtal om desinformation och misinformation behövs av flera anledningar: Bevara demokratin: Desinformation och misinformation kan hota demokratiska processer genom att påverka val, påverka opinioner och skapa förvirring bland medborgare. Förbättra mediekompetens: Ett samtal om desinformation och
Läs mer

Hur kan vi prata om feminism?

I Sverige är feminism en stark och inflytelserik rörelse som har haft en betydande inverkan på samhället. Här är några av de sätt som feminism manifesterar sig i dagens svenska samhälle: Jämställdhetsarbete: Feminism har bidragit till att sätta jämställdhet högt upp på den politiska agendan i Sverig
Läs mer

Hur kan vi prata om hatbrott?

Hatbrott är brott som begås mot en person eller en grupp på grund av deras tillhörighet till en viss skyddad kategori, såsom ras, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Dessa brott är motivbaserade och drivs av hat, fördomar eller intolerans. Hatbrott har en djupgåend
Läs mer

Hur kan vi prata om integration?

Integration handlar om att skapa ett samhälle där människor från olika kulturella, etniska och religiösa bakgrunder kan leva tillsammans på jämlika villkor och känna sig delaktiga. Det handlar om att underlätta mötet och samarbetet mellan olika kulturella, etniska och religiösa grupper för att främj
Läs mer

Hur kan vi prata om invandring?

Invandring innebär att människor flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där permanent eller under en längre tid. Invandrare kan komma från olika delar av världen av olika skäl, inklusive arbete, studier, familjeåterförening eller skydd undan konflikter eller förföljelse. I Sverige
Läs mer

Hur kan vi prata om jämställdhet?

Jämställdhet innebär att alla individer, oavsett kön, har samma rättigheter, möjligheter och värde i samhället. Det handlar om att eliminera diskriminering och ojämlikheter baserade på kön och skapa förutsättningar för jämlikhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet strävar efter att uppnå jämlikhet
Läs mer

Hur kan vi prata om koranbränningar?

Koranbränningar är aktioner där personer bränner exemplar av Koranen, den heliga skriften inom islam. Sådana handlingar är starkt kontroversiella och ofta betraktade som en form av hatbrott eller religiös intolerans. De kan generera starka känslor och leda till spänningar mellan olika samhällsgruppe
Läs mer

Hur kan vi prata om manlighetskrisen?

Begreppet ”manlighetskris” används för att beskriva en uppfattad känsla av osäkerhet, förvirring eller identitetskris bland vissa män i dagens samhälle. Det finns ingen universell definition av vad manlighetskrisen innebär, och det kan tolkas och förstås på olika sätt: Förändrade könsroller: Många t
Läs mer

Hur kan vi prata om manligt och kvinnligt?

Diskussionen om manligt och kvinnligt involverar både biologiska och sociala aspekter. En del av diskussionen handlar om att förstå att manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden kan vara olika för olika individer. En del människor upplever att de inte passar in i stereotypa könsmönster samtidig
Läs mer

Hur kan vi prata om media?

Media är något som har kommit att förändras i grunden genom Internet.  Kommunikationsfilosofen och medieteoristen  Marshall McLuhan var känd för sina idéer om hur media påverkar samhället och mänsklig uppfattning.  förutspådde internet och hur vi skulle konsumera media redan 1964. Hans kända term ”T
Läs mer

Hur kan vi prata om nationalism?

Nationalism är en politisk och social rörelse som betonar betydelsen av nationen som en central och gemensam identitet för dess medborgare. Det innebär en stark lojalitet och tillgivenhet till ens eget land, ofta kombinerat med en önskan om att främja och skydda dess intressen och suveränitet. Natio
Läs mer

Hur kan vi prata om provokativ konst?

Yttrandefrihet är inte något ett samhälle bör ta för givet. Det är nämligen inte någon naturlag utan en solidarisk idé som vi människor har hittat på. För att vi ska kunna lita på att vår grundlag faktiskt fungerar i praktiken behöver den testas för att se vad den går för. Vi har sett prov på både p
Läs mer

Hur kan vi prata om public service?

Public service i Sverige strävar efter att vara politiskt oberoende och opartiskt i sin rapportering och programproduktion. Enligt lag ska public service-företagen vara opartiska och ge utrymme för olika perspektiv och åsikter. Det innebär att de inte ska gynna eller främja någon särskild politisk i
Läs mer

Hur kan vi prata om rasism?

Rasism är en tro, uppfattning eller praxis som grundar sig på föreställningen att vissa raser eller etniska grupper är överlägsna eller underlägsna andra. Det innebär att människor bedöms och behandlas olika baserat på deras ras, etnicitet eller hudfärg. Rasism kan yttra sig på olika sätt, från indi
Läs mer

Hur kan vi prata om samtalsaktivism?

Samtalsaktivism är en form av aktivism som fokuserar på att driva förändring genom att initiera och delta i meningsfulla samtal och diskussioner. Istället för att enbart förlita sig på traditionella aktivistiska metoder som demonstrationer eller politiska kampanjer, betonar samtalsaktivism betydelse
Läs mer

Hur kan vi prata om toxisk feminitet?

Här är några exempel på beteenden som ibland kan förknippas med begreppet ”toxisk femininitet”: Internaliserad sexism: Vissa kvinnor kan internalisera sexistiska normer och uttrycka fördomar mot sitt eget kön eller andra kvinnor. Det kan inkludera att nedvärdera andra kvinnor baserat på utseende ell
Läs mer

Hur kan vi prata om yttrandefrihet?

Yttrandefrihet är en grundläggande rättighet som innebär att människor har rätten att uttrycka sina åsikter och tankar fritt utan rädsla för censur, repressalier eller rättsliga konsekvenser från staten eller andra makthavare. Det är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas av internationella
Läs mer

Hur konsumerar vi olika medium?

Vi konsumerar olika medier på olika sätt, och det har förändrats avsevärt med framsteg inom teknik och digitalisering. Här är några vanliga sätt på vilka vi konsumerar olika medier: Tryckt media: Tryckta medier som tidningar, tidskrifter och böcker konsumeras vanligtvis genom att läsa fysiska exempl
Läs mer

Research

Böcker av Marshall McLuhan Vad betyder Media-ekologi? Information om “Toronto School of communication theory” Chat GPT skrev en låt likt Nick Cave Aron Flam: Dekonstruktiv Kritik – JENS GANMAN i Public service Deluxe del 2 Joe Rogan om kontroversen kring Spotify och Neil Young Anna Björklund i tidni
Läs mer

Research

Invandring Sverige över tid 19 % av svensk befolkning utrikesfödda beräknat år 2019 Hatbrottsstatistik World Values Survey Prat om ökad polarisering mest snack Bilan Osman och Rasmus Paludan möts Ann Heberlin skriver i Timbro  “Jag tror att vi alla minns dåvarande integrationsministern Mona Sahlins
Läs mer

Research

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) Tryckfrihetsförordning (1949:105) Hatbrottsstatistik Myndigheten för psykologiskt försvar Prat om ökad polarisering mest snack Vad är skillnaden mellan desinformation och misinformation – vem sprider vad och hur gör de det? Polisen i Stockholm: Koranbränningar kom
Läs mer

Respons

Hynek Pallas skriver i GP: Public service begår samma misstag som Navid Modiri Navid Modiri på Facebook: Vad jag lärde mig av att prata med Jan Helin: Johannes Klennel skriver i arbetaren: Navid Modiris sista mansfest gjorde mig tom inombords Navid Modiri skriver i SvD: ”Joe Rogan är inte ond och Sv
Läs mer

Respons

Debattartiklar, andra poddar som reagerat, kritik och beröm. Hur har vi bemött, reagerat. Tidningen Resumé. Navid Modiri svarar på kritiken efter samtalet med Ingrid Carlqvist: “Ett olyckligt och stort misstag” Tidningen Arbetaren. ”Modiris podd om Förintelsen är ett fullständigt haveri” Brit Stakso
Läs mer

Respons

Navid Modiri – Samtalsaktivism i Morgonpasset i P3 Malin Lernfelt skriver i Bohusläningen: Navid Modiri har inte förbättrat det politiska samtalet Aftonbladet: Det offentliga samtalet utvecklas ingenting – Navid Modiris jippo är spretigt Håkan Boström skriver i GP: Navid Modiri – en sann liberal Nyh
Läs mer
Tags: