Skriv ut

Hur konsumerar vi olika medium?

Vi konsumerar olika medier på olika sätt, och det har förändrats avsevärt med framsteg inom teknik och digitalisering. Här är några vanliga sätt på vilka vi konsumerar olika medier:

  • Tryckt media: Tryckta medier som tidningar, tidskrifter och böcker konsumeras vanligtvis genom att läsa fysiska exemplar. De kan köpas i butiker, prenumereras på eller lånas från bibliotek.
  • TV och film: TV-program och filmer konsumeras vanligtvis genom att titta på dem på TV-skärmar eller biografer. Traditionellt sett följde vi tv-sändningar på förutbestämda tider, men med framväxten av streamingtjänster kan vi nu också strömma innehåll när vi själva vill via olika plattformar.
  • Radio och ljudmedia: Radioprogram och ljudböcker kan konsumeras genom att lyssna på radioapparater, bilradios, datorer eller genom olika streamingtjänster och podcasts.
  • Digitala medier: Digitala medier, inklusive webbplatser, nyhetsportaler, sociala medier och appar, konsumeras genom att använda elektroniska enheter som datorer, smartphones eller surfplattor. Vi använder dessa enheter för att bläddra igenom webbsidor, titta på videoklipp, interagera med innehåll och delta i sociala medier.
  • Sociala medier: Sociala medieplattformar som Facebook, Twitter, Instagram och YouTube används för att dela och konsumera olika former av medieinnehåll, inklusive text, bilder och videor. Vi använder ofta våra mobila enheter för att interagera med sociala medier.

Det är värt att notera att tekniken har gett oss en mer individualiserad och interaktiv mediekonsumtion. Vi har nu möjlighet att välja innehåll enligt våra intressen, konsumera det när vi vill och också delta genom att skapa eget innehåll och interagera med andra användare.

Alexandet Bard och Jan Söderqvist skriver i sina böcker om Nätokrater (aktiva digitala spelare i Internetåldern) och Konsumtärer (passiva konsumenter). Nätokrater konsumerar inte utan är medskapare till digital media medan Konsumtärer nöjer sig med att passivt konsumera det som dyker upp i ens flöde. Att aktivt delta och själv bestämma vad jag ska tittat på blir allt mer diffust, eftersom algoritmerna på förhand vet vad vi vill titta på.

På TVn har vi idag appar som Netflix, Disney+, HBO och andra streamingtjänster. Den vanliga reguljär TVn med kanaler minskar i antalet tittare. 

Joe Rogan är ett annat fenomen som förklarar mycket om medielogik och Internet. Han började podda med sina vänner för 15 år sedan, i sin källare kopplade han ihop sig med sina vänner över Skype och tryckte på record. Joe Rogan tänkte att om han och hans vänner kunde ha så roligt när de pratade med varandra så skulle nog andra tycka det var roligt att lyssna på. Idag har Joe Rogan runt 11 miljoner visningar per månad på Spotify, och påverkar diskursen i mycket högre utsträckning rent globalt än vad Fox News gör som mestadels når USA.

Hur kan vi prata om antirasism?

Antirasism som ideologi och rörelse har olika uttryck och aktörer, och det finns olika synsätt och strategier inom antirasistisk aktivism. Det är viktigt att notera att ingen rörelse eller ideologi är enhetlig och att olika grupper och individer kan ha olika motiv, mål och metoder. Det är också värt
Läs mer

Hur kan vi prata om cancel culture?

Begreppet Cancel culture (drevkultur) används för att hänvisa till en form av social utfrysning, där en grupp människor aktivt stänger ute en individ ur sociala och/eller professionella kretsar. Detta sker ofta när en person agerat omoraliskt eller brottsligt och olika grupper i ett samhälle väljer
Läs mer

Hur kan vi prata om debatten om toxicitet?

Debatten om toxicitet, särskilt i samband med maskulinitet och femininitet, är komplex och innefattar olika perspektiv och åsikter. Här är en sammanfattning av några av de centrala punkterna som diskuteras: Definition av toxicitet: Debatten kretsar kring att definiera vad som utgör toxicitet. Vissa
Läs mer

Hur kan vi prata om den nya mannen?

Begreppet ”den nya mannen” syftar på en förändrad uppfattning om manlighet och manliga roller i dagens samhälle. Det representerar en mer progressiv syn på manlighet, som utmanar traditionella stereotyper och normer. Den nya mannen betraktas ofta som en man som är medveten om och engagerad i jämstäl
Läs mer

Hur kan vi prata om desinformation och misinformation?

Ett samtal om desinformation och misinformation behövs av flera anledningar: Bevara demokratin: Desinformation och misinformation kan hota demokratiska processer genom att påverka val, påverka opinioner och skapa förvirring bland medborgare. Förbättra mediekompetens: Ett samtal om desinformation och
Läs mer

Hur kan vi prata om feminism?

I Sverige är feminism en stark och inflytelserik rörelse som har haft en betydande inverkan på samhället. Här är några av de sätt som feminism manifesterar sig i dagens svenska samhälle: Jämställdhetsarbete: Feminism har bidragit till att sätta jämställdhet högt upp på den politiska agendan i Sverig
Läs mer

Hur kan vi prata om hatbrott?

Hatbrott är brott som begås mot en person eller en grupp på grund av deras tillhörighet till en viss skyddad kategori, såsom ras, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Dessa brott är motivbaserade och drivs av hat, fördomar eller intolerans. Hatbrott har en djupgåend
Läs mer

Hur kan vi prata om integration?

Integration handlar om att skapa ett samhälle där människor från olika kulturella, etniska och religiösa bakgrunder kan leva tillsammans på jämlika villkor och känna sig delaktiga. Det handlar om att underlätta mötet och samarbetet mellan olika kulturella, etniska och religiösa grupper för att främj
Läs mer

Hur kan vi prata om invandring?

Invandring innebär att människor flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där permanent eller under en längre tid. Invandrare kan komma från olika delar av världen av olika skäl, inklusive arbete, studier, familjeåterförening eller skydd undan konflikter eller förföljelse. I Sverige
Läs mer

Hur kan vi prata om jämställdhet?

Jämställdhet innebär att alla individer, oavsett kön, har samma rättigheter, möjligheter och värde i samhället. Det handlar om att eliminera diskriminering och ojämlikheter baserade på kön och skapa förutsättningar för jämlikhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet strävar efter att uppnå jämlikhet
Läs mer

Hur kan vi prata om koranbränningar?

Koranbränningar är aktioner där personer bränner exemplar av Koranen, den heliga skriften inom islam. Sådana handlingar är starkt kontroversiella och ofta betraktade som en form av hatbrott eller religiös intolerans. De kan generera starka känslor och leda till spänningar mellan olika samhällsgruppe
Läs mer

Hur kan vi prata om manlighetskrisen?

Begreppet ”manlighetskris” används för att beskriva en uppfattad känsla av osäkerhet, förvirring eller identitetskris bland vissa män i dagens samhälle. Det finns ingen universell definition av vad manlighetskrisen innebär, och det kan tolkas och förstås på olika sätt: Förändrade könsroller: Många t
Läs mer

Hur kan vi prata om manligt och kvinnligt?

Diskussionen om manligt och kvinnligt involverar både biologiska och sociala aspekter. En del av diskussionen handlar om att förstå att manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden kan vara olika för olika individer. En del människor upplever att de inte passar in i stereotypa könsmönster samtidig
Läs mer

Hur kan vi prata om media?

Media är något som har kommit att förändras i grunden genom Internet.  Kommunikationsfilosofen och medieteoristen  Marshall McLuhan var känd för sina idéer om hur media påverkar samhället och mänsklig uppfattning.  förutspådde internet och hur vi skulle konsumera media redan 1964. Hans kända term ”T
Läs mer

Hur kan vi prata om nationalism?

Nationalism är en politisk och social rörelse som betonar betydelsen av nationen som en central och gemensam identitet för dess medborgare. Det innebär en stark lojalitet och tillgivenhet till ens eget land, ofta kombinerat med en önskan om att främja och skydda dess intressen och suveränitet. Natio
Läs mer

Hur kan vi prata om provokativ konst?

Yttrandefrihet är inte något ett samhälle bör ta för givet. Det är nämligen inte någon naturlag utan en solidarisk idé som vi människor har hittat på. För att vi ska kunna lita på att vår grundlag faktiskt fungerar i praktiken behöver den testas för att se vad den går för. Vi har sett prov på både p
Läs mer

Hur kan vi prata om public service?

Public service i Sverige strävar efter att vara politiskt oberoende och opartiskt i sin rapportering och programproduktion. Enligt lag ska public service-företagen vara opartiska och ge utrymme för olika perspektiv och åsikter. Det innebär att de inte ska gynna eller främja någon särskild politisk i
Läs mer

Hur kan vi prata om rasism?

Rasism är en tro, uppfattning eller praxis som grundar sig på föreställningen att vissa raser eller etniska grupper är överlägsna eller underlägsna andra. Det innebär att människor bedöms och behandlas olika baserat på deras ras, etnicitet eller hudfärg. Rasism kan yttra sig på olika sätt, från indi
Läs mer

Hur kan vi prata om samtalsaktivism?

Samtalsaktivism är en form av aktivism som fokuserar på att driva förändring genom att initiera och delta i meningsfulla samtal och diskussioner. Istället för att enbart förlita sig på traditionella aktivistiska metoder som demonstrationer eller politiska kampanjer, betonar samtalsaktivism betydelse
Läs mer

Hur kan vi prata om toxisk feminitet?

Här är några exempel på beteenden som ibland kan förknippas med begreppet ”toxisk femininitet”: Internaliserad sexism: Vissa kvinnor kan internalisera sexistiska normer och uttrycka fördomar mot sitt eget kön eller andra kvinnor. Det kan inkludera att nedvärdera andra kvinnor baserat på utseende ell
Läs mer

Hur kan vi prata om yttrandefrihet?

Yttrandefrihet är en grundläggande rättighet som innebär att människor har rätten att uttrycka sina åsikter och tankar fritt utan rädsla för censur, repressalier eller rättsliga konsekvenser från staten eller andra makthavare. Det är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas av internationella
Läs mer

Hur konsumerar vi olika medium?

Vi konsumerar olika medier på olika sätt, och det har förändrats avsevärt med framsteg inom teknik och digitalisering. Här är några vanliga sätt på vilka vi konsumerar olika medier: Tryckt media: Tryckta medier som tidningar, tidskrifter och böcker konsumeras vanligtvis genom att läsa fysiska exempl
Läs mer

Research

Böcker av Marshall McLuhan Vad betyder Media-ekologi? Information om “Toronto School of communication theory” Chat GPT skrev en låt likt Nick Cave Aron Flam: Dekonstruktiv Kritik – JENS GANMAN i Public service Deluxe del 2 Joe Rogan om kontroversen kring Spotify och Neil Young Anna Björklund i tidni
Läs mer

Research

Invandring Sverige över tid 19 % av svensk befolkning utrikesfödda beräknat år 2019 Hatbrottsstatistik World Values Survey Prat om ökad polarisering mest snack Bilan Osman och Rasmus Paludan möts Ann Heberlin skriver i Timbro  “Jag tror att vi alla minns dåvarande integrationsministern Mona Sahlins
Läs mer

Research

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) Tryckfrihetsförordning (1949:105) Hatbrottsstatistik Myndigheten för psykologiskt försvar Prat om ökad polarisering mest snack Vad är skillnaden mellan desinformation och misinformation – vem sprider vad och hur gör de det? Polisen i Stockholm: Koranbränningar kom
Läs mer

Respons

Hynek Pallas skriver i GP: Public service begår samma misstag som Navid Modiri Navid Modiri på Facebook: Vad jag lärde mig av att prata med Jan Helin: Johannes Klennel skriver i arbetaren: Navid Modiris sista mansfest gjorde mig tom inombords Navid Modiri skriver i SvD: ”Joe Rogan är inte ond och Sv
Läs mer

Respons

Debattartiklar, andra poddar som reagerat, kritik och beröm. Hur har vi bemött, reagerat. Tidningen Resumé. Navid Modiri svarar på kritiken efter samtalet med Ingrid Carlqvist: “Ett olyckligt och stort misstag” Tidningen Arbetaren. ”Modiris podd om Förintelsen är ett fullständigt haveri” Brit Stakso
Läs mer

Respons

Navid Modiri – Samtalsaktivism i Morgonpasset i P3 Malin Lernfelt skriver i Bohusläningen: Navid Modiri har inte förbättrat det politiska samtalet Aftonbladet: Det offentliga samtalet utvecklas ingenting – Navid Modiris jippo är spretigt Håkan Boström skriver i GP: Navid Modiri – en sann liberal Nyh
Läs mer

#16 Per Grankvist – Hur kan vi prata om filterbubblor?

Undrar du varför du helt plötsligt får upp en annons som matchar exakt dina intressen? Eller varför kommer det nyheter som du råkar intressera dig av? Idag gästar vår vän Per Grankvist podden Hur kan vi? och Navid och Per pratar såklart om filterbubblor. Nackdelar och fördelar. Högt och lågt. Vi bef
Läs mer

#31 Alexander Bard

I dagens avsnitt gästar den omtalade tillika högst önskade filosofen och författaren Alexander Bard. Navid Modiri och Alexander Bard pratar främst utifrån den nyligen publicerade boken ”Digital Libido – Makt, sex och nätverkssamhället”. Vill du följa Alexander Bard så hittar du honom på Twitter: htt
Läs mer

#33 Gustav Martner

I dagens avsnitt av Hur kan vi? gästas Navid av entreprenören och digitala kreatören, Gustav Martner. Gustav och Navid pratar främst om dagens digitalisering och skärmtid och vad den gör med oss. Vill du höra mer från Gustav så hittar ni honom här: digitalreliance.org
https://skarmhjalpen.se
Läs mer

#50 Jens Liljestrand

Idag samtalar Navid med Jens Liljestrand som är biträdande kulturchef för Expressen och författare. Samtalet kretsar kring avsnittet och kritiken med Ingrid Carlqvist, frågan om man ska samtala med alla, deplattformering, Vilhelm Moberg och mycket mer. Lyssna på ljudpodden här: AcastSpotifyiTunes
Läs mer

#62 Jack Werner

Tycker Jack Werner att alla människor ska få komma till tals? Och anser han verkligen att journalister kan vara helt objektiva? I veckans avsnitt ger Jack inte enbart ett boktips ämnat den (läs Navid) som ska intervjua svåra personer. Han pratar dessutom om sin profession som journalist och om bemöt
Läs mer

#88 Mathias Sundin

Idag pratar Navid med Mathias Sundin. Mathias är f.d. riksdagsledamot och medgrundare av WARP Institute. WARP Institute är en stiftelse vars mål är att förmedla positiva nyheter i kontrast till de etablerade mediernas oftast negativa nyhetsrapportering. Hur kan vi? LIVE finns nu att se i sin helhet
Läs mer

157: Är den traditionella marknadsföringen död? – Stefan Wendin

Navid pratar med Stefan Wendin som är Global Head of Business & Strategic Programs på grafdatabasföretaget Ne04j:s innovationslabb. De pratar om kreativiteten i kaos, det meningslösa i krängande marknadsföring och varför du får fler matchningar på Tinder om du skickar konstiga GIF:ar istället för et
Läs mer

#178: Är Internet hotet mot demokratin eller dess efterlängtade förnyare? – Jonathan Lundberg

Navid pratar med författaren och journalisten Jonathan Lundberg om hans senaste bok “Från världskrig till nätkrig – 100 år som formade Internet”. De pratar om Internet som hotet mot demokratin, vilka som var Internets ursprungsbefolkning, vad kärnan i anti-etablissemangsrörelsen är, om digitala comm
Läs mer

#181 Hur kan vi prata om Joe Rogan och det fria samtalet? – Ashkan Fardost , Henrik Jönsson & Jonathan Lundberg

Hur kan vi? kör ett livesamtal mellan Navid Modiri, Jonathan Lundberg, Ashkan Fardost och Henrik Jönsson. De pratar om kontroversen kring Joe Rogan, Spotify och Neil Young och hur det har satt det offentliga samtalet, gammelmedia och ny media i nytt ljus. De pratar också om ansvar vid publicerat inn
Läs mer

#182: Vad händer med den vetenskapliga debatten när alla har panik? – Katarina Gospic

Navid pratar med författaren och hjärnforskaren Katarina Gospic om kritiken mot henne, hur journalister, politiker och forskare beter sig när de är rädda, hur digitaliseringen påverkar våra hjärnor, om hur Internet påverkar samhällskroppen, de gamla institutionernas oro för det nya och hur transpare
Läs mer

#187: All information är inte lika mycket värd – Emma Frans

Navid pratar med författaren och forskaren Emma Frans. De pratar om det nya medielandskapet, Joe Rogan och drevkultur, om hur information sprids under en pandemi eller under ett krig och hur vi kan förhindra en infodemi. De pratar även om vad som är sant eller falskt, vad som händer när stora plattf
Läs mer

#191: Hur har internet påverkat demokratin? – Jesper Åström

Navid pratar med digitala taktikern och internetnörden Jesper Åström om nästa fas av Internet, metaversum, blockchain och NFT:s. De pratar om Jespers triggers mot Aron Flam, varför Obamas kända tal på demokraternas kongress var en politisk fontänorgasm och varför Jesper tycker att Public Service for
Läs mer

#229: Det sista avsnittet – Ashkan Fardost

Ashkan Fardost är poddare och föreläsare. I det sista avsnittet pratar han och Navid om hur det västerländska alfabetet under tusentals år har påverkat våra hjärnor, relationer och institutioner och hur Internet bryter den gamla ordningen och bjuder in oss i ett nytt kaos. De pratar om att de gamla
Läs mer