Research

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) Tryckfrihetsförordning (1949:105) Hatbrottsstatistik Myndigheten för psykologiskt försvar Prat om ökad polarisering mest snack Vad är skillnaden mellan desinformation och misinformation – vem sprider vad och hur gör de det? Polisen i Stockholm: Koranbränningar kommer i regel inte att tillåtas Sam Harris pratar om hot mot yttrandefrihet Sam Harris pratar om yttrandefrihet i Lex […]

Respons

Navid Modiri – Samtalsaktivism i Morgonpasset i P3 Malin Lernfelt skriver i Bohusläningen: Navid Modiri har inte förbättrat det politiska samtalet Aftonbladet: Det offentliga samtalet utvecklas ingenting – Navid Modiris jippo är spretigt Håkan Boström skriver i GP: Navid Modiri – en sann liberal Nyheter idag: Modiri vill ha yttrandefrihet 2.0: ”Människor är trötta på […]

Hur kan vi prata om koranbränningar?

Koranbränningar är aktioner där personer bränner exemplar av Koranen, den heliga skriften inom islam. Sådana handlingar är starkt kontroversiella och ofta betraktade som en form av hatbrott eller religiös intolerans. De kan generera starka känslor och leda till spänningar mellan olika samhällsgrupper. När det gäller Sveriges situation i denna fråga har det förekommit fall av […]

Hur kan vi prata om desinformation och misinformation?

Ett samtal om desinformation och misinformation behövs av flera anledningar: Genom att ha ett samtal om desinformation och misinformation kan vi gemensamt arbeta mot att minska spridningen av falsk information, främja sanningsenlig rapportering och bygga ett mer pålitligt informationslandskap. Det är viktigt att involvera olika aktörer såsom medieorgan, innehållskreatörer, utbildningsinstitutioner – gamla som nya, samhällsgrupper […]

Hur kan vi prata om samtalsaktivism?

Samtalsaktivism är en form av aktivism som fokuserar på att driva förändring genom att initiera och delta i meningsfulla samtal och diskussioner. Istället för att enbart förlita sig på traditionella aktivistiska metoder som demonstrationer eller politiska kampanjer, betonar samtalsaktivism betydelsen av dialog och öppen kommunikation. Samtalsaktivism kan äga rum i olika sammanhang, såsom sociala medier, […]

Hur kan vi prata om provokativ konst?

Yttrandefrihet är inte något ett samhälle bör ta för givet. Det är nämligen inte någon naturlag utan en solidarisk idé som vi människor har hittat på. För att vi ska kunna lita på att vår grundlag faktiskt fungerar i praktiken behöver den testas för att se vad den går för. Vi har sett prov på […]

Hur kan vi prata om yttrandefrihet?

Yttrandefrihet är en grundläggande rättighet som innebär att människor har rätten att uttrycka sina åsikter och tankar fritt utan rädsla för censur, repressalier eller rättsliga konsekvenser från staten eller andra makthavare. Det är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas av internationella mänskliga rättighetsdokument, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Yttrandefrihet innebär att människor […]