Hur kan vi prata om public service?

Public service i Sverige strävar efter att vara politiskt oberoende och opartiskt i sin rapportering och programproduktion. Enligt lag ska public service-företagen vara opartiska och ge utrymme för olika perspektiv och åsikter. Det innebär att de inte ska gynna eller främja någon särskild politisk inriktning. Det är viktigt att skilja mellan politiskt oberoende och individuella […]